שידור ללוח שערים

כניסה לסעיף זה תגרום לביצוע השידור כמו 9F בתוכנית עצוב לוח שערים. התוכנית תציין אם השידור הצליח או נכשל.

 

 

לוח השערים של ענבל בע"מ (הפעלתו למסך יעודי בתוכנה שאנו מספקים):


לוחשעריםענבל.jpg


במסך זה אין צורך לשדר שערים. הוא יזהה עצמו שינויים בשער ויעדכן את השערים.