דיווח עד מרץ 2015 ועד בכלל

מכיוון שתבנית הדיווח עד מרץ 2015 (כולל) אינה זהה לתבנית הדיווח שלאחר מכן, ואילו רשות לאיסור הלבנת הון מבקשת לקבל גם תיקונים לדוחות ישנים בתבנית הישנה, הוספנו את האפשרות להכין דוחות בתבנית דיווח ישנה.


התיפעול של תוכניות אלה זהה לחלוטין ל- יצירת דיווח לרשות להלבנת הון ול- תמצית דיווח לרשות איסור הלבנת הון, אך הדיווח שיונפק יהיה במתכונת הדיווח הישנה