דוח תנועות חריגות

דוח זה, מאפשר למשתמש לעקוב אחר ביצוע של פעולות המרה שלא לפי השער הנקוב למטבע ליום ההמרה. כדי לאפשר ניהול ובקרה לפי חריגים ישנה אפשרות להנפיק הדוח לפי אחוזי המרה הגבוהים מאחוז שנקבע בהזמנת הדוח.

את הדוח ניתן לחתוך מתאריך עד תאריך.

אחוז הפרש שער מאפשר למשתמש לקבוע כי יופיעו בדוח רק המרות שהן מעל אחוז ההמרה כפי שהוקש.

אפשר גם לחתוך את הדוח בפרמטרים הבאים: לבחור סניפים, לבחור קופאים, לבחור קופות ולבחור מטבעות.

בחירת הפרמטרים האלה ע"י הסרת סימון V מתיבת הסימון שליד הנושא שמבקשים לשנות, ואז תופיע רשימת בחירה שתאפשר סימון ב-V של הערכים הרצויים, ע"י הקלקה בעכבר.

F9 יבצע את עבוד הדוח, F8 יבצע הדפסתו, F7 ישלח את הדוח לקובץ במבנה אקסל,  ו- ESC יצא מחלון הדוח.

בדוגמא להלן: בחלק העליון, הזמנת פעולה ובתחתון הצגה של התוצאות:

דוח תנועות חריגות

בדוח יוצגו או יודפסו רוב מאפייני הפעולה, כאשר בשורה הראשונה של הפעולה מוצג מספר הסניף בו התבצעה, מספר ההמרה, קוד הקופאי המבצע, הקופה , תאריך ביצוע הפעולה, ארץ הממיר ותעודת זהות שלו, מטבע ההמרה, שער רגיל של המרות, שער בפועל של המרה, סכום במט"ח, יתרה בשקלים וההפרש הרעיוני של הפעולה.

הקשה על שורה משורות הדוח תציג את הפעולה כולה, במבנה של הצגה ביטול פעולה.

בשורות הבאות לאותה פעולה יוצגו בכל שורה מספר הקופה בה התבצעה, מטבע ההמרה, שער רגיל של המרות, שער בפועל של המרה, סכום במט"ח, יתרה בשקלים וההפרש הרעיוני של הפעולה באפן שוטף.