הצגה/ביטול פעולה (וגם תיקון)

תכנית זו מטרתה לאפשר למשתמש לצפות בפעולה, להדפיס אותה מחדש, לבטל אותה, או לתקן מספר מועט של נתונים בה.

קריאת פעולה למסך ע"י הקשת מספר הפעולה.  ניתן להגיע למסך זה גם אם מקישים ENTER על גבי שורה מתכניות מבט, וממרבית הדוחות המציגים פעולות. התוכנית תפתח ישר ל"תוך" הפעולה עליה הקשת קליק בעכבר  בתוכניות שיש בהן אופציה זו.

.הצגה ביטול פעולה

מספר פעולה זהו מספר מזהה חד ערכי לפעולה, המאגד את הפעולה על כל חלקיה. אם לדוגמא, בוצעה המרה רב מטבעית, בשתי קופות שונות, או העברה של סכומים מקופה לבנק או לכרטיס, יסומלו בקובץ התנועות, כל התנועות המשתייכות לאותה פעולה בקוד פעולה אחד.

כמו כן ניתן לדפדף בין הפעולות של דוח שממנו הגעת -  F3 – לפעולה קודמת ו- F4 לפעולה הבאה.

כאשר הפעולה מופיעה על המסך יוצגו כל פרטיה, הפרטים הטכניים ושורותיה, שורה למטבע נכנס או יוצא.

פרטים טכניים: תאריך הביצוע, שעת הביצוע, שם הקופאי, שם הלקוח, מספר זיהוי/דרכון, מענו המלא והטלפון, הטבת השער שלו, הטבת השער בפועל לפעולה  ופרטים אם יש.

נתוני הלקוחות, וסוג קשר ניתנים להחלפה ותיקון באמצעות הקשה על "החלף", או "ערוך" ובנציג הלקוח גם "בטל". – הקשה על אלה יעלה מסך עם פרטי הלקוחות לבחירה.

שורות הפעולה: קופה, כניסה או יציאה, מטבע, סוג המטבע, סכום, שער, סימול ואסמכתא, מספר תנועה בקופה, מידע על המצאות מספרי שטרות ושיקים.

אפשר גם להציג את פרטי השיקים או מספרי השטרות על ידי הקלקה בשורה המתאימה בשדה "שטר" או "שיק", אם יש בהם ערך מספרי (כמות המופעים).

F5 עדכוני שיקים והעברות – כדי לתקן יש להציג את השיק או ההעברה על ידי הקשה בטור "שקים" בשורה המתאימה - על המספר, או על "אין" – אם רוצים להוסיף פרטי שיק או העברה בשורת שיק או העברה, או על "בנקא" אם זו העברה בנקאית קיימת), רק אז יהיה F5 פעיל.

יש לסמן את השיק הרצוי קודם להקשת F5 - יעלה מסך של קליטת שיק/העברה, במידת האפשר יהיו הפרטים שהתוכנה כבר יודעת אותם ממולאים וכמובן ניתן לתקן.

F6 -  שינוי תאריך הערך או שינוי סוג שליח או שניהם בפעולה – שנה את תאריך הערך או סוג שליח  והקש אחר כך F6.  שים לב, חובה להדפיס את הפעולה שנית בשינוי זה.

F7 - מנקה את המסך מפעולה קודמת שהוצגה ומאפשר קליטת מספר פעולה חדש.

בהקשת  F8  - יוכל  המשתמש להדפיס את הפעולה ;

הקשת F9 – להקשה זו צריך להקדים ולרשום את סיבת הביטול. אחרת תהיה הודעה שסיבת הביטול לא צויינה. אח"כ תבוא שאלת האישור, "האם אתה בטוח? כן/לא", לאחר האישור יתבצע הביטול עבור כל סוגי הפעולות העברה, איפוס קופה, המרה וכו',

                        ביטול הפעולה יבטל את כל מרכיביה כולל מספר שטרות/שיקים שנקלטו ולא הוצגו.

מיד לאחר ביטול הפעולה יודפס שובר ביטול, בו יודפסו גם מספרי השטרות/שיקים שבוטלו. מומלץ לצרף את שובר הביטול בתיוק למסמכי הפעולה המקורית.

פעולת הביטול תגרום לרישום הביטול בקובץ מיוחד, עבור דוח ביטולים כולל קוד קופאי מבטל ותאריך ושעת הביטול. בעזרת דוח זה ניתן בכל עת להציג או להדפיס את הביטולים על כל פרטיהם.

F10 או ESC סיום הפעולה וחזרה לתפריט ראשי.