פעולות שונות במסך המרה

קליטת נתוני שיק.

אם הפעולה מתבצעת באמצעות שיק או שיקים – סוג מטבע 2 - נכנס(ים) או/ו יוצא(ים), ידרש המשתמש להקיש את פרטי השיק(ים). הדבר מתבצע על ידי חלון ש"יקפוץ" באופן אוטומטי כשהתוכנית תזהה מצב המחייב רישום (שיקים, העברה בנקאית).

 קליטת שיק

 

יש להקיש תאריך וסכום ולאחר מכן, מספר חשבון, בנק וסניף מספר השיק  לגבי כל שיק ושיק. במסך קליטת שיקים ניתן לרשום מספר שיקים במידת הצורך.

התוכנה מציגה את הסכום הנכנס או היוצא בסכום השיק, כך שאם יש מספר שיקים, יש לשנות את הסכום ולקלוט את כל השיקים כל שיק לפי ערכו הנקוב.

המעבר בין קליטת שיק למשנהו תעשה על ידי סיום קליטת שורה ב- ENTER. ואם נדרש תעבור התוכנית ל"פרטים נוספים" (מעל ל-50000 ₪) אפשר להגיע לשם גם באופן יזום (סך השיקים עולה על 50000 ש"ח) על ידי הקשת F6.  בסיום הקליטה של פרטים נוספים יש להקיש F10.

הפרטים הנוספים - מודגש כי כל הפרטים הנוספים (למעט קוד ארץ) הינם הפרטים הרשומים על גבי שיק ישראלי:

ארץ הוצאת השיק, שם הבנק המנפיק, מען סניף הבנק, שם בעל חשבון השיק, מען של בעל החשבון, שם המוטב, ת"ז/דרכון של בעל החשבון, עד 3 טלפונים שלו.  אם יש פרטים קודמים, התוכנה תציג בחלון נוסף פרטים קודמים שהוקשו לבחירת המשתמש (מתוך הנחה שרוב הפרטים חוזרים על עצמם).

פירוט מקשי הפיקוח: -F1 פרטים נוספים משיקים קודמים F2 – לבחירת ערך (בשדה ארץ), F3 - העתק פרטי שיק קודם F7 – ביטול שיק, F10 -שמירת הפרטים, F11 - ביטול שינויים  ESC - ליציאה. 

אם הוקש סכום בשדה הסכום בהמרה בסיום קליטת השיקים התוכנית תבדוק את התאמת הסכום לסה"כ השיקים שנקלטו. אם לא הוקש סכום התוכנית תעביר את סך השיקים לשדה סכום, אחרת אם לא נמצאה התאמה תופיע השאלה:

סכום שונה

המשתמש יכול לבחור בשתי האפשרויות.

 

העברה בנקאית

בהעברה בנקאית (אמצעי תשלום 6 - העברה בנקאית, או אמצעי תשלום 9 - העברה בנקאית לחו"ל) שערכה 50000 ש"ח או יותר יש לקלוט את הפרטים הנוספים הנמצאים בחלון ההעברה, (F6) שיעלה אוטומטית, כשפרטי חשבון הבנק אליו מעבירים (חשבון המשתמש בדרך כלל - על המשך ההעברה, מדווח הבנק) הינם בהתאמה לפרטי שיק, אין צורך להקיש מספר שיק כמובן.

העברה באמצעות מוסד

החלון דומה לקליטת שיק והעברה אך בשורת החשבון יש את פרטי המוסד המעביר את הכסף.

קליטת העברה מוסדיתפריטה

לעיתים יש צורך לפרוט שיק או אפילו מזומן של מטבע חו"ל לאותו מטבע.

הפריטה אפשרית בקלות, אם העמלה שנגבית היא הפרשי קניה מכירה. העמדה של אותו מטבע (באמצעי תשלום שונים או זהים), כאשר הסכום מוקלד רק לכניסהת תחשב אוטומטית עמלה כזו.

אם מבקשים לשנות את העמלה ניתן כמובן לשנות את אחד השערים או את שניהם. ניתן גם לרשום את אותו סכום בשני הצדדים – (ללא עמלה) אבל אז יש לשנות את שני שערי המטבע לשער יציג. 

ניתן לשנות את הסכום(בשער יציג בצד היוצא) לחשב מחדש (F8), ולרשום בקופה של השקלים שיתווספו לחישוב את קופת העמלות (בדרך כלל 101-).

אפשרות נוספת היא רישום כל הפעולה ידנית, אם גובים מהלקוח עמלה שקלית. נכנס סכום במט"ח בשער יציג, נכנס סכום בשקלים, שניהם לקופת העבודה, יוצא אותו סכום במט"ח שער יציג מקופת העבודה, יוצא אותו סכום בשקלים מקופת עמלות (בדרך כלל 101-).

הטבת שער

הטבת שער תתבצע באחת משתי אפשרויות:

א. הטבת שער תינתן על ידי חישובו כאחוז ורישומו אצל הלקוח (לCTRL+), אפשר למחוק אותו מרשומת הלקוח לאחר ההמרה או להשאירו שם והוא ישמש בהמרה הבאה של אותו לקוח.

ב. הטבת שער על ידי שינוי השער כמוסבר בסעיפים 1.4 ו-  2.4  של המרות בקופת עבודה.

 

עסקה מעבר לשער יציג

לעיתים נוצר צורך לבצע עסקה מעבר לשער יציג (לקנות מעל ליציג או למכור מתחתיו).

עסקאות כאלה נחוצות לדוגמא במקרה שיש עסקה שהיא רכישת מטבע חוץ מעבר לשער יציג, ומכירתו במחיר גבוה יותר, שהיא עסקה רווחית, אך התוכנה מנעה אותה.

אם הקונה או המוכר הוא חלפן, ומסומל כראוי ברשומת הלקוח שלו בקוד 'חלפן' – 'ס'  התוכנית תדע שלא להפריע לעסקה כזו.

כשהלקוח אינו חלפן, ניתן לבצע פעולה כזו על ידי דריכת תיבת הסימון בחלק התחתון הימני של מסך ההמרות: "מותר לחרוג משער יציג". דריכה זו תתאים רק להמרה הספציפית, ותמחק בהמרה הבאה.

 

קליטת סכום לפי מעות

מעות

לאחר שנרשם מטבע – נכנס או יוצא ניתן לקלוט את הסכום  לפי המעות/שטרות שנתקבלו או נמסרו. הקשת F1 פותחת טבלה ובה סכומי השטרות האפשריים למטבע הנתון, ליד כל ערך ישנו שדה המאפשר לקלוט לתוכו את כמות השטרות לסכום.  המעבר מערך לערך על ידי חץ למטה או למעלה, או באמצעות קליק בעכבר.

המערכת תכפיל את הערך בכמות ותסכם את כל סוגי השטרות שנקלט לידם ערך ותרשום את הסכום מעל הטבלה.

הקשה חוזרת של F1 תגרום לפעילות הבאה: אם כבר נקלט סכום בשדה הסכום – היא תעיר למשתמש אם תמצא אי התאמה ותבקש לשנות את הסכום.

אם לא נקלט סכום היא תכניס את סיכום השטרות לשדה השטרות.

החישוב אינו נשמר.                   

 

סיום ההמרה

סיום רישום פעולת המרה, יעשה על ידי הקשת F8, F9,  הקשה זו תגרום לבדיקת תקינות של הפעולה, איתור סמל פעולה,  רישום הפעולה בקבצים והנפקת מסמך במקור והעתק וכן אם נדרשת הצהרת הלקוח לפי הוראות הרשות לאיסור הלבנת הון.

אם לא זוהה סימול פעולה (לגבי פעולות תושב ישראל), יופיע מסך בחירה לרישום מאפיין הסימול.

בזמן ביצוע פעולת ההמרה, יתעדכנו בחלקו העליון של המסך השדות 'סה"כ נכנס בשקלים' ו'סה"כ יוצא בשקלים' כאשר, בסיום ההמרה, לאחר חישוב F8 הם יהיו זהים.

תוצאת ההקשה של F9  היא: רישום הפעולה בקבצים, הנפקת שובר המרה, והודעה על המסך שהונפק שובר, מספר הפעולה, ואפשרות להנפקה חוזרת של אותו שובר למקרה של תקלה במדפסת על ידי הקשה על "YES" לשאלה: "העתק נוסף"

הפעולה תשמר במחשב על כל מרכיביה, וניתן יהיה לצפות בה על המסך, להדפיס אותה מחדש, לתקן בה תאריך ערך, או קוד שליח ולבטל אותה כולה.

 

המשך: המרות בבנק

             העברת כספים עבור לקוחות

            קליטת נתוני שיק/העברה