דוח תנועות לקופה

דוח זה מפרט את התנועות השונות המרכיבות את יתרות הקופה, לכל מטבע בנפרד, תוך ביצוע סיכום שוטף של היתרה, ומאפשר הפקה לפי קופה, לפי מטבע או לכל המטבעות, מתאריך ועד תאריך.

הזמנת הדוח על ידי הקשת מספר קופה, ניתן להסתייע ב- F2 כדי לקבל מספרי קופה אפשריים.

יש לבחור את טווח התאריכים הרצוי. ברירת המחדל היא מתאריך היום ועד תאריך היום.

תיבת צבירת יתרה – שבברירת המחדל שלה היא מסומנת, תגרום לכך שלתנועות יתווספו יתרות הקודמות להם (עבור כל מטבע וכל סוג מטבע), אחרת, היתרות בדוח לא ישקפו את יתרות הקופה, אלא את יתרות המטבע לימים המבוקשים בלבד (מחזור).    

תיבת פירוט שיקים ושטרות אינה מסומנת כברירת מחדל – סימונה יוסיף לדוח פרטים נוספים: נתוני שיקים ושטרות אם ישנם ופרטים שנרשמו אם ישנם.

 

ברירת המחדל של הדוח היא כל המטבעות שבקופה, אך ניתן לבקש מטבע בודד על ידי הסרת ה-V מ"הכל" במטבע מצד שמאל למעלה. אז תופיע משבצת להזנת קוד המטבע הרצוי. ניתן לרשום מטבע בקוד מטבע או בקוד ISO או להסתייע בחלון בחירה על ידי הקשת F2.       

 

כך גם אמצעי התשלום (-סוג המטבע) – הוא מסומן ל"הכל" -  הסרת ה-V מ"הכל" ב"אמצעי" מתחת למטבע תאפשר רישום סוג מטבע אחד.

דוח תנועות לקופה

 

אפשר לשנות את סדר המיון של הדוח בתיבת הסימון: מיון. האפשרויות: לפי מטבע, אח"כ יום, ובסוף אמצעי תשלום (ברירת מחדל); לפי תאריך מטבע ואמצעי; אמצעי תאריך מטבע; מטבע אמצעי יום; יום אמצעי מטבע; אמצעי מטבע יום.

ב- F2 – ניתן לבחור ערכים בכל השדות שיש בהם ערכים לבחירה, (קופות, מטבע, אמצעי)

ביצוע הדוח על ידי F9.

לאחר הצגתו על המסך ניתן להדפיס אותו על ידי F8 או לשמור אותו לקובץ אקסל ע"י הקשת F7.

אם מבקשים להדפיס את הדוח על דף אחד (במקום שניים לאורך) אפשר להקיש F6 – הדפסה בקיפול, במקרה כזה הפרטים יעברו לשורה הבאה.

 הקשת ESC יציאה מפרק זה של התוכנית.

הקלקה על שורה משורות הדוח תעביר את המשתמש ל"הצגה/ביטול פעולה", כדי לצפות בפעולה המלאה שבשורה.