איתור פעולה לפי מספר שיק

איתור זה, מאפשר למצוא פעולת המרה לפי מספר שיק, או סדרה של שיקים לפי חשבון, בנק וסניף, או לפי לקוח (או לפי שניהם) הזמנת הדוח תהיה על ידי מסך ההזמנה בו יוקשו נתוני השיקים המבוקשים. כלומר, מספרו ומאיזה מטבע הוא, אפשר גם לאפיין סכום ותאריכי חיפוש.  התוכנית הורחבה והיא יכולה לשמש למידע על אובליגו של חשבון בנק (מכלל הלקוחות), או אובליגו של לקוח.

איפיון לפי מעמד השיק: ניתן לבקש שיקים ממעמדות שונים בסימון תיבות הסימונים: חדש, הופקד, נמסר, הוחזר או אפילו שיק עצמי.

ניתן לבחור בין עסקה מקורית (חיפוש בעסקאות) או קופה נוכחית (חיפוש בקופה).

איפיון לפי לקוח – ניתן להקיש פרטי לקוח (וגם לחפש אותו בתיבת החיפוש הירוקה). אין הכרח למלא פרטי לקוח.

כדי למנוע תהליך חיפוש ארוך למדי, (תלוי בגודל הקבצים,) אפשר לאפיין סכומים (מסכום עד סכום) ותאריכים.

אפשר להקיש את פרטי השיק. אם מקישים חשבון סניף ובנק ולא ממלאים את יתר הפרטים בהזמנה, יופיעו כל השיקים במערכת (מכל לקוח) השייכים לחשבון זה.

רשימת הפעולות בהן נמצא השיק תופיע משמאל למעלה, ואת פירוט כל פעולה בה מופיע השיק אפשר לראות על ידי הקלקה על גבי השורה המתאימה, בפורמט הצגה-ביטול פעולה.

איתור שיק

אם השיק מופיע יותר מפעם אחת במערכת, יוצגו כל הפעולות בהן נמצא מספר השיק המבוקש.

F2 – לחיפוש ארץ, או לקוח.

F4 – היסטוריה - תציג בחלון נפרד כל פעולה שהיתה בשיק המוצג (כגון נתקבל בנכיונות, הופקד, חזר, נמסר ללקוח...) קליק על שורת היסטוריה תעלה את נתוני העיסקה הספציפיים.

F6 – לחיפוש השיק(ים) המבוקש(ים). לאחר הצגה על המסך:

F5 בחירת שורה (גם קליק על גבי שורה מאותרת) – פותח חלון הצגה/ביטול של הפעולה, שם אפשר לבצע כל פעולה שאפשרית בחלון זה.

F7 – העברת הרשימה לאקסל.

F8 – להדפסת נתוני השיקים שנמצאו.

F9 - יהיה פעיל רק אם תוכנית אחרת קראה לקטע זה לאיתור. אז התוצאה תועבר לתוכנית הקוראת.

F10 - הצג צילום של שיק נבחר.

ESC – יציאה מחלון זה.