מבט

תוכניות המבט, הן תוכניות לסריקה מהירה לצורך ביקורת, בתוכנית מוצגות תנועות הקופות השונות לפי סדר הזרמתן למערכת,  ובאמצעותן ניתן לעקוב אחר הפעילות בסניף בצורה שוטפת. מבט עוקב מתעדכן לאחר דקה או שתיים בביצוע פעולה אם הוא פתוח בשעת עבודה, למעט עדכון של ביטול פעולה שלא יעלם מהמסך עד לאחר שתתבצע הזמנה מחדש של מבט עוקב.

שימוש מושכל במבט, במיוחד בסניף בו מתנהלת רשת, הוא להציב באחד המחשבים תוכנית מבט על המסך, התנועות המתבצעות בסניף יופיעו סמוך להיווצרותן כלי זה מאפשר למנהל לראות בכל עת את הפעילות בסניף.

בתוכניות מבט אפשר לסרוק תנועות קודמות או לראות קטעים מוסתרים על ידי שימוש בפס הגלילה, או לצפות בפעולה המלאה על ידי הקלקה על אחת משורות הפעולה (מינימום שורות לפעולה הן שתיים: כניסה ויציאה).

 

מבט עוקב

כניסה לתוכנית זו מהתפריט והקשה של  F9 לביצוע,  תגרום לכך שהמערכת תקרא ותפרוש על המסך את כל פעילות החודש האחרון של משרד ההמרה על המסך, כאשר בתחתית החלון מוצגת הפעולה האחרונה.

מבט

המשתמש יוכל עכשיו לנוע בעזרת פס הגלילה משמאל לפעולות ולתאריכים מוקדמים יותר, להדפיס את התנועות בעזרת F8, להעבירן לקובץ אקסל על ידי הקשת F7, ולצפות בכל פרטי התנועה הבודדת בעזרת הקלקה על אחת משורות התנועה – שתוצג בחלון  "הצגה/ביטול פעולה", וכן להפעיל מחדש את התצוגה באמצעות מקש F9.

ESC – יצא מן התוכנית.