מבט לפי תאריך

קטע תוכנית זה מאפשר לסרוק את התנועות מתאריך מסוים עד תאריך אחר, מכל פעולות המשרד.

לאחר בחירת התאריכים, המשתמש יקיש F9 לתחילת צבירת הנתונים והצגתם על המסך. במערכות מרובות תנועות אם הטווח גדול מדי, המשתמש עשוי להמתין זמן רב לפרישת הנתונים על המסך, לכן, מומלץ להזמין קטעים קטנים יותר. ניתן גם לבחור סניף במערכות מרובות סניפים.

מבט לפי תאריך

התצוגה תציג את התנועות המבוקשות (תאריך אחרון מבוקש, תנועה אחרונה לתאריך) אפשר, כמובן, להשתמש בפס הגלילה כדי לראות נתונים למועדים קודמים.

אפשר גם למיין את הקובץ לפי כל טור, על ידי הקלקה בכותרת הטור. לדוגמא:

קליק בראש טור "סימול תנועה" ימיין את התנועות לפי סימולי התנועה שלהם מהקטן לגדול, קליק נוסף יהפוך את הסדר מהגדול לקטן.

או אם רוצים לקבל את כל הכניסות, קליק בראש טור "כיוון" ימיין את הרשומות לכניסות לבד ויציאות לבד.

קליק נוסף על אותו ראש טור, יהפוך את כיוון המיון, מסדר עולה, לסדר יורד.

בתחתית התצוגה יוצג סה"כ משוקלל לשקלים של הסכומים בטווח, כניסות לחוד ויציאות לחוד.

כמובן אפשר להקליק על תנועה כדי לצפות בכל מרכיביה ב"הצגה ביטול פעולה".

בטור הימני ביותר שכותרתו "רלה'ה" ניתו לסמל פעולות לדיווח מיוד ולהקיש F5 כדי לסמל פעולה.  

ראה פירוט והסבר ב"דיווח מיוחד לרשות לאיסור הלבנת הון"

F8 – יגרום להדפסת הנתונים.

F7 – יעביר את הנתונים לקובץ excl.

F10 - יצירת דיווח לרשות איסור הלבנת הון ויציאה.

ESC – יצא מן התוכנית