מסירת אמצעים

מסירת אמצעים 1קטע תוכנית זה נועד לאפשר מסירת אמצעים (מזומן, שיק, שיק צד ג') ללקוח מזוהה, בשני מקרים. האחד - החזר פיקדון – כאשר ללקוח יש כספים במשרד ההמרה ומחזירים לו אותם, והשני החזר נגד תשלום - בעיקר עבור שיק שחזר, אבל גם למכירת שיקים צד ג' לגורם אחר שאינו בנק.

בכניסה לתוכנית יש לקבוע האם החזר האמצעי הוא כנגד תשלום או שזו מסירה שהיא החזר כספים של הלקוח במשרד ההמרה – פיקדון. התוכנית דרוכה בברירת מחדל כנגד תשלום.

קטע זה של תוכנית עובד במטבע אחד, דהיינו אם המסירה היא נגד תשלום – הן האמצעים הנמסרים והן האמצעים המתקבלים ואפילו העמלה שיכולה להיקבע כולם יהיו באותו מטבע – ברירת המחדל – שקל ישראלי.

את פרטי הלקוח צריך למלא כדין ואפשר לחפש לקוח בעזרת טבלת החיפוש הירוקה משמאל למעלה.

אם רוצים ניתן למלא פרטי הפעולה בסעיף פרטים.

מסירת אמצעים נגד תשלום:  תמולא שורת (או שורות) "אמצעים נמסרים" את אפשרויות הבחירה של אמצעי ניתן כרגיל לצפות ב-F2: מזומן(1), שיקים(2), המחאות נוסעים(3), העברה בנקאית(6), כרטיס אשראי(7) שיק צג ג'(8) העברה בנקאית לחו"ל (9) העברות באמצעות מוסד ('ב' - לחו"ל, 'מ' בארץ)

שיק שחזר יסומל ב-8 וכתוצאה מכך יוקרנו על המסך השיקים צד ג' הנמצאים במערכת ולא הופקדו וניתן לבחור שיק או שיקים. להסבר איך לעבוד עם חיפוש שיקים הקש כאן.  ניתן להוסיף אמצעים נוספים בשורות הבאות של סעיף זה.

 

מסירת אמצעים 2את התשלום המתקבל נקלוט בסעיף "תשלום מתקבל" הסכום אינו חייב להיות זה לסכום של אמצעים שנמסרו אך יש לשים לב שההפרש לחובה או לזכות יוכנס לחשבון ברירת מחדל של עמלות במערכת. אפשר לראות את סכום זה למעלה בסעיף עמלה. אם הסכום המתקבל גדול מסכום האמצעים שנמסרים יופיע לידו – רווח ואם הוא קטן מהם יופיע – הפסד.

החזר פקדון: כאן ימולאו רק שורות החזר האמצעים, ויש להוסיף את מספר הקופה הנגדית לפעולה – קופת (כרטיס) הפקדון.

F9 – סיום ורישום המסירה, F5 ו- F4 – משמשים לקליטת מספרי שטרות.   בעזרת F3 ניתן לבטל שורה שנקלטה (שהסמן נמצא עליה). F2 – יציג רשימות איפה שיש (מטבע, אמצעי, קופה וכו') – ESC יצא מקטע תוכנית זה.