שאילתא  

בתוכנית מבט זו ניתן לאתר פעולה או טווח פעולות לפי מספר פרמטרים. אפשרות זו הופכת אותה לכלי רב ערך ורב שימושי, ועכשיו ניתן גם לבצע סיכומים של הנתונים שנאספו על ידי השאילתא, גם מתוכנית זו אפשר לייצר דיווח מיוחד לרשות איסור הלבנת הון.

בחלק העליון של מסך ההזמנה ישנם הפרמטרים שלפיהם אפשר להזמין נתונים: קופות, סניפים, מטבעות, אמצעי תשלום (סוג מטבע), סוג פעולה, כניסה יציאה או שניהם.

כל אלה דרוכים בכניסה להזמנה ל"הכל". הסרת ה-V מפרמטר תפתח תיבה שבה כל האפשרויות עבורו וניתן לאפיין את חלקיו השונים.

למשל ב"כל הסוגים" תפתח תיבה שכוללת את הסוגים הבאים: (לפי המצאי בקובץ שנבחר) המרות, המרות בבנק, קבלות, העברות, איפוס קופה, המחאות נוסעים, נכיונות, הפקדות. ניתן כמובן לבחור אחד או יותר מאחד לפי הצורך.

עכשיו אפשר לבחור טווח תאריכים, טווח סכומים, או אסמכתא בודדת.

אפשר לבקש כי התצוגה תמוין לפי תאריך או תאריך ערך.

הקשת F9 תגרום לתהליך שליפה ועיבוד שבסופו יוצגו הנתונים על המסך.

בדוגמא שלהלן נתבקשו כל ההעברות שבוצעו בין 1/1/2010 ל-20/5/2010 בין קופות שונות, ממוינות לפי תאריך ערך.

שאילתא 1

 

התצוגה תציג את התנועות המבוקשות (תאריך אחרון מבוקש, תנועה אחרונה לתאריך). ויוצג סה"כ בשקלים (משוקלל לפי שער ריאלי של כל פעולה) ליציאות ולכניסות.

אפשר, כמובן, להשתמש בפס הגלילה כדי לראות נתונים למועדים קודמים.

אפשר גם למיין את הקובץ לפי כל טור, על ידי הקלקה בכותרתו.

לדוגמא: אם רוצים לקבל את כל הכניסות, קליק בראש טור "כיוון" ימיין את הרשומות לכניסות לבד ויציאות לבד.

קליק נוסף על אותו ראש טור, יהפוך את כיוון המיון, מסדר עולה, לסדר יורד.

רישום פעולה לדיווח מיוחד אפשרי על ידי הקלקה על שורה, או הקשת F5 כשהסמן על השורה.

יצירת הדיווח ויציאה מהתוכנית   F10 פרטים נוספים ראה ב"דיווח מיוחד לרשות לאיסור הלבנת הון"

כמובן אפשר להקליק על תנועה כדי לצפות בכל מרכיביה ב"הצגה ביטול פעולה".

סיכומים נוספים:

אפשר לקבל פירוט רב יותר של סיכומים על ידי שימוש בחלון "סכם לפי" למשל אם נהפוך את הקופה לשנייה, על ידי בחירת "תאריך ערך" ושינויו לקופה  ואח"כ נקיש על F6, נקבל דוח של כל קופה וקופה, לכל יום כל יום כל המטבעות וסה"כ כולל.  הנה סוף הדוח המתואר:

שאילתא 2

F8 – יגרום להדפסת הנתונים.

F7 – יעביר את הנתונים לקובץ excl.

ESC – יצא מן התוכנית