שיקים להפקדה

סעיף אחר בתוכנת 'נכיונות' הוא שיקים להפקדה -  בתוכנית זו ניתן לצפות במסך ברשימת שיקים להפקדה. להחליט אילו שיקים מן הרשימה לא יופקדו, להוציא קובץ להפקדה לבנק (כרגע ל-6 בנקים), בדיסקט,  לפי הבנק שאיתו אתם עובדים.

השיקים להפקדה יאספו מכל קופות העבודה הפעילות שבסניף, ללא קשר אם התקבלו עבור נכיון שיקים או המרה.

שיקים להפקדה 1

לפני הפעלת התוכנית להפקדה יש לקבוע חשבון בנק פעיל בתוכנית הקמת חשבון בנק, אחרת תופיע ההודעה: לא נמצא חשבון בנק להפקדה פעיל, האם אתה רוצה לקבוע חשבון פעיל? הקשת yes תעביר את המשתמש לקביעת חשבון בנק פעיל, הקשת no תמשיך בתהליך אך המשתמש יוכל לצפות בלבד בשיקים ולא יוכל להמשיך בהליך ההפקדה.

 

בכניסה לתוכנית יופיע חלון לבחירת השיקים שיש להפקיד.

בחלון זה יש להקיש תאריכים מבוקשים לשיקים להפקדה - ברירת מחדל - היום.

למי שמפקידים בעזרת רשימה ממוחשבת, יש להפריד בין השיקים להפקדה בתאריך היום, לבין תאריכים מאוחרים.

ניתן להפקיד שיקים לטווחים שונים, התוכנית תפריד את הדוח ותסכם כל תאריך בנפרד.

בעזרת F2 – אפשר לשנות הבנק להפקדה אם יש יותר מאחד.

לאחר הקשת תאריכים ובדיקה שאכן התוכנית דרוכה לבנק המתאים – מואר ורשום בפינה השמאלית העליונה, יש להקיש F6 – מה שיגרום להצגת כל השיקים לתאריכים המבוקשים שלא הופקדו. ישנה גם אפשרות להחריג שיקים שחזרו באכ"מ, או טכני מרשימת השיקים על ידי הסרת ה-V מ'מעמד השיק להפקדה' ליד מספר קופת הבנק למעלה.

שיקים להפקדה 2

 

 

כל השיקים יופיעו מסומנים להפקדה בסימול 'כ' מתחת לכותרת 'להפקיד'. בעזרת F10, ניתן לשנות את ברירת המחדל וכל השיקים יסומלו 'לא'.

אם נדרש שלא להפקיד שיק או שיקים, יש לסמנם ב- 'ל'. הסימון יעשה על ידי הקלקה בשורה המתאימה (סימון שלה) והקשת F5.

החלון משמאל הוא חלון כמויות השקים וסכומם:

בשורה הראשונה בחלון זה: מספר השיקים הכולל וסיכומם

בשורה השנייה בחלון יופיעו מספר השיקים שנבחרו להפקדה שוטפת וסיכומם

בשורה השלישית: מספר השיקים שנבחרו להפקדה דחויה וסיכומם

בשורה האחרונה בחלון הסיכומים ירשמו השיקים שנרשמו ב'לא להפקיד'.

F7 – יגרום להדפסת הפקדה בלבד, ללא פעילות כל שהיא. F3 – לעומת זה ידפיס את כל השיקים אם נבחרו או לא.

F8 – יגרום להדפסת דוח הנדרש על ידי בנקים מקבוצת 'לאומי'.

 

שיקים להפקדה 3F9 – יפעיל את הרישום לדיסק של קובץ ההפקדות לבנק – אם אין צורך בו, יש להקיש על cancel.

הקשה על OK תגרום ליצירת הקובץ על הכונן שנבחר.

הקשה על cancel – תעבור לשלב ההדפסה.

גם כאן, המשתמש יכול לבחור להדפיס את דוח ההפקדה או לא.

בכל מקרה תרשם פעולה בספרים של הפקדת הסכום שיצא מקופת העבודה ונכנס לקופת הבנק. אם רוצים להמנע מרישום זה אין להכנס ל- F9 אלא להדפיס בעזרת F7.

 

 

אישור הביצוע ירשם בטופס ההפקדה בחלקו התחתון.

מומלץ להדפיס את דוח ההפקדה כי הוא מהווה אם נתבקש רישום ההפקדה גם כאישור הרישום, בציון התאריך, מספר הפעולה והסכום הכולל שהועבר מן הקופה לבנק.