פרטי הלקוחות:

בחלק זה ימולאו פרטי הלקוח המלאים במידת הצורך ההוראות היום (2011 ואילך):

מס הכנסה – 25000 ₪ או יותר או שנתקבל מהלקוח שיק, העברה בנקאית או כרטיס אשראי.

הרשות לאיסור הלבנת הון – 50000 ₪ או יותר במשך יום אחד ללקוח בודד, בנכיון שיקים שנעשו מול שיק/העברה בנקאית 500000 ש"ח.

עולה מכך כי כל המרה מ-25000 ₪ ומעלה או המרה בכל סכום שבוצעה בשיק, העברה או כרטיס אשראי שניתן על ידי הלקוח חייבת ברישום פרטי הלקוח.

מהוראות הרשות לאיסור הלבנת הון עולה כי יש למלא את כל פרטי הלקוח כפי שיפורט להלן.

לקוחות

על פי הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון, במקרה של המרה בסכום שוה ערך ל-50000 ₪ או יותר, יש לקלוט את פרטי הלקוח המגיע בפועל לבצע את ההמרה, אשר אמור לחתום על הצהרה כי הוא ממיר מטבע עבור עצמו, שאם לא כן עליו להציג כתב נאמנות או יפוי כח, ואז יש לקלוט גם את פרטי הלקוח שנתן את כתב הנאמנות או יפוי הכוח.

היחס בין הלקוחות מוצג היום בשדה "קוד שליח" והקשת F2 תציג את האפשרויות השונות. התוכנה תסמל שדה זה באופן אוטומטי ב-1- עצמי, אם יש רק לקוח אחד, אם יזוהו 2 לקוחות התוכנה תסמל את השדה כ-2 נאמן, ועל המשתמש לשנות את קוד השולח בהתאם למציאות.

ארץ -    קוד הארץ ממנה הגיע הממיר (לדוגמא: ישראל=IL ,  ארה"ב = US , אנגליה = GB וכן הלאה) רשימת הקודים תוצג ע"י הקשת 2F  ואפשר לבחור ע"י הקלקה על הארץ הרצויה . קודי הארצות הם קוד ISO  מקוצר (2 תווים).  לתוכנה מספר רב מאוד של ארצות. אם חסרה ארץ נא להודיע לנו ואנו נוסיף.

מספר ת"ז או דרכון - חייב להיות תואם למדינה המצוינת בשדה 'ארץ' בשדה לעיל.

אם הלקוח אותר לפי תעודת זהות וארץ, שמו יופיע על המסך וניתן לצפות בפרטיו או לעדכן אותם על ידי הקשה בסעיף "לחץ לפרטים מקבל/שליח" מימין ללקוח,  אחרת יקיש המשתמש שם לקוח ותופיע שאלה:

ממיר לא בקובץ

הקשה על yes  (או ENTER) תגרום  לתוכנית לעבור לעדכון לקוחות, אחרי עדכון לקוח הקשת F9 ו- ESC, הלקוח המעודכן יופיע מחדש במסך ההמרה.

הוראות אלה טובות לשדות המבקש והמקבל.

 

הערה: לפי הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון בשדה מספר ת"ז/דרכון לכל הלקוחות שמסומלים בארץ IL - ישראל:  אין לכלול אותיות,       חובה לקלוט 9 ספרות , וספרת ביקורת נכונה.  התוכנה תבדוק ותעיר על כל חריגה מהוראות אלה.

איתור לקוחות ותיקים

האיתור המהיר ביותר הוא לפי מספר  תעודת זהות.  הקש  מספר בשדה תעודת זהות/דרכון ו- ENTER  השם ופרטיו יופיעו על המסך .

איתור נוסף לפי כל פרט שהוא מפרטי הלקוח או חלק ממנו. שם, או שם חלקי, או טלפון ואפילו כתובת שיוקשו במרובע

הירוק למעלה, יציגו טבלה עם כל הלקוחות שעונים למחרוזת שהוקשה. בחירת הלקוח על ידי קליק עליו ו- ESC מהחיפוש.

פרטי הלקוח יופיעו במסך לשינוי/קריאה או ביטול.

 

 

המשך: השלמות להמרות בקופה     

המרות בבנק