המרות – בקופה ובבנק

(כולל העברות עבור לקוחות)

תוכנית זו הוא התוכנית החשובה והמרכזית של ChangeMat, והיא הכלי המרכזי של עבודת החלפן. למעשה גלומות בה מספר תוכניות להמרת כספים, העברתם או פריטת מט"ח, לפי הקופה הנבחרת. 

בקופת עבודה היא מסייעת לביצוע העבודה המרכזית והתכליתית המרת הכספים. בעזרתה מחושבת המרת מט"ח לשקלים או למט"ח אחר, ממספר מטבעות ולמספר מטבעות.

המרות


תוכנית זו משמשת גם לצורך העברת כספים מחוץ לעסק עבור לקוחות.

העברה מוגדרת כאשר היא מתבצעת מול לקוח, אבל הקופה באחד משני הצדדים תהיה קופה שונה מקופת העבודה: כרטיס מעבר לחברת העברות כספים, או בנק.

כמו כן ניתן לפרוט מט"ח,  פעולת פריטה  מוגדרת כפעולה המתבצעת כולה בקופת עבודה, ובשני הצדדים (נכנס ויוצא), אותו מט"ח.

בקופת הבנק תוכנית ההמרות עוזרת  לרישום המרות שנעשו בבנק (קניה ומכירת מטבע חוץ בבנק).

התוכנית מחשבת את ההמרה, רושמת בקבצים את פרטי ההמרה, מסייעת לקופאי שלא לשגות בכללי ההמרה, ומפקחת על שערי המרה.  התוכנה במסך זה נבנתה כדי לענות על הצורך לתת תשובות יעילות ומהירות.

המסך מתוכנן להמרות של מספר מטבעות מול מספר מטבעות ויקרא להלן רב מטבעי.

הקופאי יכנס לסעיף 'המרות' בתפריט פעולות ואז תופיע שאלת הקופה.

התוכנה תציע את קופת ברירת המחדל של עמדת המשתמש.

ניתן לשנות אותה לקופת בנק או לקופה אחרת אם יש ריבוי קופות עבודה. 

כמו כן ניתן לדרוך כאן את מספר העותקים של הדפסת שובר ההמרה – מקור והעתק, מקור בלבד או ללא הדפסה – ואז תופיע הודעה על אי חוקיות מניעת ההדפסה, לאחר אישור תבוצענה הפעולות ללא הדפסה.

למשתמש בעל קופת עבודה אחת מומלץ להקיש פשוט ENTER או F9 או לצאת מהבקשה.

 

אם נבחר מספר קופת בנק יופיע מסך 'המרות בבנק', אחרת, אם נבחר מספר קופת עבודה יופיע מסך "המרות מטבע חוץ".

 

המשך:   המרות בקופת עבודה

פרטי לקוחות

השלמות להמרות בקופה

המרות בבנק

העברות כספים עבור לקוחות